De vier centra

De vier centra

UMC Groningen Protonen Therapie Centrum (GPTC) in Groningen, een samenwerkingsverband tussen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het KVI-Center for Advanced Radiation Technology (KVI-CART) in Groningen (600 patiënten per jaar)

Amsterdam Protonen Therapie Centrum (APTC) in Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, het VU medisch centrum (VUmc) en het Academisch Medische Centrum (AMC) (600 patiënten per jaar)

Holland PTC in Delft, een samenwerkingsverband tussen het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Technische Universiteit Delft (600 patiënten per jaar)

Zuidoost-Nederland Protonentherapiecentrum (ZON-PTC), een samenwerkingsverband tussen MAASTRO en het Maastrichts Universitair Medisch Centrum (MUMC) (400 patiënten per jaar)