De Regeling Protonentherapie

De Regeling Protonentherapie

In 2013 heeft de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) de Regeling Protonentherapie vastgesteld. Hierin wordt aangegeven dat er in Nederland 4 centra komen voor protonentherapie met een totale capaciteit van 2.200 patiënten per jaar. Deze maximale capaciteit zal tot 2020 worden gehandhaafd. Dit betekent dat er voor 2020 geen nieuwe centra bijkomen.