Protonen in NL

Protonen in NL


In Nederland is protonentherapie op dit moment niet mogelijk. Naar verwachting zullen de eerste centra in 2017 de eerste patienten kunnen gaan behandelen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 2 december 2013 vergunningen afgegeven voor 2 centra, waaronder een voor het UMC Groningen Protonen Therapie Centrum. Naar verwachting zullen er binnenkort nog twee vergunningen worden afgegeven.