Vergoeding van protonentherapie

Vergoeding van protonentherapie

Behandelingen met protonentherapie is momenteel alleen mogelijk in het UMC GPTC. Vanaf medio 2018 is protonentherapie in een beperkt aantal centra in Nederland mogelijk. Onder bepaalde voorwaarden kunnen patiënten worden verwezen voor protonentherapie naar centra elders in Europa. Er moet sprake zijn van een specifieke indicatie. Hieronder vallen tumoren bij kinderen, sommige tumoren van de schedelbasis en sommige oogtumoren.

Wanneer sprake is van één van deze indicaties, komt u  in principe in aanmerking voor vergoeding van de behandeling. Er wordt altijd eerst gekeken of behandeling binnen Europa mogelijk is. Als dat niet mogelijk is, kan in uitzonderingsgevallen worden uitgeweken naar protonencentra in de Verenigde Staten. U dient echter altijd vooraf goedkeuring te krijgen van uw zorgverzekeraar

 

Wat wordt vergoed?

Onderstaande informatie voor vergoeding bij protonentherapie in het buitenland  is opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Vervoer en verblijf:

  • U ontvangt een tegemoetkoming in de vervoer- en verblijfskosten inclusief eventuele begeleider(s), voor de duur van de behandeling, met een maximum van €90,- per dag, vanaf de dag van aankomst in, tot en met de dag van vertrek uit het buitenland.
  • Eventuele begeleider(s) kunnen in aanmerking komen voor een maximale dagvergoeding. Informeert u altijd eerst bij uw zorgverzekeraar wat de polisvoorwaarden zijn.
  • Als alternatief kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen om verblijf in natura aan te bieden. In dat geval vervalt het recht op tegemoetkoming in uw verblijfskosten.
  • Als vervoer niet met openbaar vervoer of eigen auto mogelijk is, wordt uw reis door de zorgverzekeraar verzorgd met zittend of liggend ziekenvervoer,  dan wel worden uw reiskosten vergoed volgens de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Uw vergoeding:

Tegemoetkoming in de kosten van uw vervoer en verblijfskosten worden één keer per dag, vanaf de dag van aankomst in tot en met de dag van vertrek uit het buitenland, verstrekt.