De behandeling van schedelbasistumoren

De behandeling van schedelbasistumoren

De afdeling Radiotherapie van het UMCG behandelt jaarlijks ongeveer 50 patiënten met een schedelbasistumor. Bij deze behandeling wordt gebruik gemaakt van moderne bestralingstechnieken met fotonen (VMAT).
Vanaf 22 januari 2018 heeft het UMCG ook de mogelijkheid om tumoren met protonen te bestralen. Deze protonentherapie kan ook bij specifieke schedelbasistumoren worden toegepast.

In en rond de schedelbasis liggen veel belangrijke weefsels (zoals hersenstam en ogen), bloedvaten en zenuwen (zoals de oogzenuwen). Beschadiging van een of meerdere van deze weefsels, bloedvaten en zenuwen kan leiden tot ernstige bijwerkingen, zoals blindheid. In het gebied rond de schedelbasis komen zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren voor.

Na uitgebreide onderzoeken wordt door de Schedelbasis Werkgroep (SWBG) in het UMCG een advies gegeven over uw behandeling. 

Protonentherapie bij schedelbasistumoren

Schedelbasistumoren kunnen met moderne fotonen bestralingstechnieken soms niet veilig bestraald worden, omdat er te veel straling in de omliggende belangrijke gezonde weefsels terecht komt en daarmee de kans op ernstige bijwerkingen toeneemt.
Protonentherapie kan dan beter zijn, omdat de belangrijke weefsels en anatomische structuren minder straling krijgen. Dit laatste verkleint het risico op late bijwerkingen.

Wanneer komt u in aanmerking voor protonentherapie?

Patiënten met bepaalde soorten schedelbasistumoren , zoals een chondroom en een chondrosarcoom, kunnen in aanmerking komen voor protonentherapie.

Bij overige schedelbasistumoren moet eerst een vergelijking gemaakt worden tussen een bestraling met fotonen en een bestraling met protonen.  Als de  bestraling met protonen een lagere* kans op blijvende bijwerkingen laat zien dan het bestralingsplan met fotonen, kunt u voor protonentherapie in aanmerking komen.

* Op dit moment worden er landelijke afspraken gemaakt bij welke afname van de kans op bijwerkingen u in aanmerking komt voor protonentherapie. 

Wanneer beschikbaar in Groningen?

Patiënten met een specifieke schedelbasistumor kunnen vanaf 2018 met protonen behandeld worden in het UMC Groningen Protonen Therapie Centrum, onderdeel van de afdeling Radiotherapie van het UMCG. De behandeling met protonen wordt niet uitgevoerd op locatie Emmen van de afdeling Radiotherapie UMCG. 

Verwijzing naar het buitenland

Van de Europese centra werkt het UMCG met name samen met het Westdeutsches Protonentherapie Zentrum Essen in Essen (Duitsland), het Heidelberger Ionstrahl-Therapiezentrum (HIT) in Heidelberg (Duitsland) en het Paul Scherrer Institut in Villigen (Zwitserland). 

Vergoeding door de zorgverzekeraar van protonentherapie in het buitenland

Protonenbestraling bij bepaalde soorten schedelbasistumoren (chondroom en chondrosarcoom) komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars.

Uw artsen

Onderstaande radiotherapeut-oncologen van de afdeling Radiotherapie zijn gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met schedelbasistumoren. 

Prof. dr. J.A. Langendijk Prof. dr. J.A. Langendijk
Dr. H.P. Bijl Dr. H.P. Bijl