De behandeling van tumoren bij kinderen

De behandeling van tumoren bij kinderen

De afdeling Radiotherapie van het UMCG behandelt jaarlijks ongeveer 30 kinderen met kanker.

Bij deze behandeling wordt gebruik gemaakt van moderne bestralingstechnieken met fotonen.
Vanaf 22 januari 2018 heeft het UMCG de mogelijkheid om tumoren met protonen te bestralen. Deze protonentherapie biedt juist bij kinderen veel voordelen.

Protonentherapie bij kinderen

Kinderen zijn nog in de groei en moeten zich nog verder ontwikkelen. Hun gezonde lichaamscellen zijn hierdoor extra gevoelig voor straling. Bij protonentherapie komt er minder straling op de gezonde lichaamscellen. Dit vermindert en/of voorkomt schade aan het gezonde weefsel, waardoor het risico op bijwerkingen en gevolgen op de lange termijn verminderen.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor protonentherapie?

Voor ieder kind wordt een individueel behandelplan gemaakt, waarbij ook een beoordeling wordt gedaan of een behandeling met protonen zinvol is. Dit is met name afhankelijk van het soort tumor en waar deze zit. Zo nodig vindt overleg met een ander (nationaal of internationaal) protonencentrum plaats om tot een goed advies en besluitvorming te komen.

De behandelend radiotherapeut-oncoloog van uw kind geeft u uitleg over de bestraling (radiotherapie). Tijdens dit gesprek worden de mogelijke bijwerkingen van de bestraling die voor uw kind van toepassing zijn besproken. Hierbij worden ook de mogelijke voordelen die zijn te verwachten van protonentherapie besproken en samen met u afgewogen of een (buitenlandse) verwijzing wenselijk is.

Halverwege 2018 zal de zorg voor het kind met kanker in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht worden gecentraliseerd. Voor de kinderen waarbij de bestraling met protonen de voorkeur heeft zal de bestraling in het GPTC van het UMCG plaatsvinden. Door de intensieve samenwerking tussen het Prinses Maxima Centrum en het UMCG zal de behandeling  voor deze kinderen in Groningen naadloos aansluiten bij de behandeling in Utrecht. Ook de chemotherapie zal in samenspraak met het Prinses Maxima Centrum in het UMCG worden gegeven.

 

Wanneer beschikbaar in Groningen?

Kinderen met kanker kunnen ook met protonen behandeld worden in het UMC Groningen Protonentherapiecentrum (UMC GPTC), onderdeel van de afdeling Radiotherapie van het UMCG. Als een behandeling met protonen in het UMCG niet mogelijk is, wordt samen met u afgewogen of een buitenlandse verwijzing wenselijk is. 

Verwijzing naar het buitenland

Van de Europese centra werkt het UMC GPTC met name samen met het Westdeutsches Protonentherapie Zentrum Essen in Essen (Duitsland), het Heidelberger Ionstrahl-Therapiezentrum (HIT) in Heidelberg (Duitsland) en het Paul Scherrer Institut in Villigen (Zwitserland). Indien er geen plek in een Europees centrum beschikbaar is, kan ook worden verwezen naar diverse centra in de Verenigde Staten.

Vergoeding door de zorgverzekeraar van protonentherapie in het buitenland

Protonenbestraling bij kinderen met kanker komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars.

Uw artsen

Onderstaande radiotherapeut-oncologen van de afdeling Radiotherapie in het UMC Groningen zijn gespecialiseerd in de behandeling van tumoren bij kinderen. 

Dr. M.A.A.M. Heesters Dr. M.A.A.M. Heesters
Dr. J.H. Maduro Dr. J.H. Maduro
Drs. H.L. van der Weide Drs. H.L. van der Weide

Aanvullende informatie

Meer informatie over de werkgroep Kindertumoren vindt u hier