De behandeling van een primair oogmelanoom

De behandeling van een primair oogmelanoom

De meest voorkomende tumor in het oog is het melanoom.

Na uitgebreide onderzoeken wordt samen met verschillende medisch specialisten, zoals een oogarts en chirurg, uw diagnose gesteld. Bij uw behandeling speelt bestraling (radiotherapie) een belangrijke rol: in bepaalde gevallen kan hiermee uw oog behouden blijven. 

Radiotherapie en protonentherapie bij oogtumoren

Bij de moderne bestralingstechnieken wordt gebruik gemaakt van fotonen. Deze fotonenbestraling kan van invloed zijn op het gezonde weefsel rond de tumor in het oog, zoals het netvlies. Dit kan na de bestraling op termijn alsnog leiden tot slechtziendheid of blindheid. Protonentherapie kan in situaties als deze een goed alternatief zijn, waarbij in sommige gevallen het risico op deze complicaties kan worden verminderd.

Waar en wanneer beschikbaar?

Naar verwachting kunnen vanaf het eerste half jaar 2018 de eerste patiënten met een primair oogmelanoom die in aanmerking komen voor protonentherapie in Nederland behandeld worden. Voor deze behandeling is het HollandPTC aangewezen. HollandPTC is een zelfstandige kliniek en research centrum waarbinnen de TU Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum samenwerken.

Het UMC Groningen Protonen Therapie Centrum zal geen oogtumoren gaan behandelen.
De afdeling Radiotherapie van het UMCG zal patiënten met een primair oogmelanoom doorverwijzen naar het HollandPTC.
Kijkt u voor meer informatie op www.Hollandptc.nl

Tot die tijd vindt er verwijzing naar het buitenland plaats, zoals het Paul Scherrer Instituut (PSI) in Villingen (Zwitserland).