De behandeling van longkanker

De behandeling van longkanker

De afdeling Radiotherapie van het UMCG behandelt jaarlijks ongeveer 200 patiënten met longkanker.
Bij deze behandeling wordt gebruik gemaakt van moderne bestralingstechnieken met fotonen ( zoals VMAT).
Het UMCG heeft de mogelijkheid om tumoren met protonen te bestralen. Deze protonentherapie kan in de loop van 2018 ook bij longkanker worden toegepast. 

Protonentherapie bij longkanker

Bij bestraling van longkanker wordt een hoge dosis straling op de longen gegeven en een zo laag mogelijke dosis op de gezonde organen in de omgeving, zoals het hart, de slokdarm en het gezonde deel van de longen.
De moderne fotonen bestralingstechnieken zijn al erg goed in het voorkomen van een hoge dosis in de gezonde organen en daarmee in het voorkomen van late bijwerkingen. Protonentherapie biedt in sommige gevallen de mogelijkheid om straling in deze gezonde organen nog verder te verlagen en hiermee de kans op late bijwerkingen te verminderen.  

Een vergelijking van een longbestraling met fotonen en met protonen

Onderstaand een voorbeeld van een fotonen- en een protonenbestralingsplan.

Een fotonenbestralingsplan (links) en een protonenbestralingsplan (rechts). Een fotonenbestralingsplan (links) en een protonenbestralingsplan (rechts).

De linker afbeelding toont een bestralingsplan met fotonenbestraling. Het lichtoranje deel en het witte deel laat zien dat een deel van de longen ongewenste bestraling ontvangt. Deze bestraling verhoogt de kans op nadelige bijwerkingen. Het lichtoranje en witte deel op de rechter afbeelding is duidelijk kleiner bij een bestraling met protonen dan bij fotonen. De kans op nadelige bijwerkingen voor de patiënt is daarom lager.

Wanneer komt u in aanmerking voor protonentherapie?

Niet iedere patiënt met longkanker heeft protonentherapie nodig. Bij die patiënten waar bestraling met fotonen hoge risico’s op bijwerkingen aan de longen, het hart en andere organen met zich meebrengt kan protonenbestraling worden overwogen. Om te bepalen of u voordeel van protonentherapie kunt hebben, worden voorafgaand aan uw bestralingsbehandeling twee bestralingsplannen van u gemaakt: één met fotonen  en één met protonen. Van beide behandelplannen wordt de kans berekend of er bijwerkingen zullen optreden. Op basis hiervan wordt besloten welke bestralingsbehandeling voor u het meest geschikt is. 

Wanneer beschikbaar in Groningen?

Naar verwachting kunnen patiënten met longkanker medio 2018 met protonen behandeld worden in het UMC Groningen Protonen Therapie Centrum, onderdeel van de afdeling Radiotherapie van het UMCG.  De behandeling met protonen wordt niet uitgevoerd op locatie Emmen van de afdeling Radiotherapie UMCG. 

Uw artsen

Onderstaande radiotherapeut-oncologen van de afdeling Radiotherapie zijn gespecialiseerd in de behandeling van longkanker.

Drs. M. Beijert Drs. M. Beijert
Drs. A.H.D. van der Leest Drs. A.H.D. van der Leest
Drs. J.F. Ubbels Drs. J.F. Ubbels
Drs. M. Woltman- van Iersel Drs. M. Woltman- van Iersel

Aanvullende informatie

Meer informatie over longkanker, o.a. over de oorzaak, de klachten, het onderzoek, de behandeling en de nazorg vindt u hier.

Meer informatie over de het multidiscipliaire behandelteam longkanker in het UMCG  vindt u hier.