Hoe gaat de behandeling?

Hoe gaat de behandeling?

In hoofdlijnen ziet de protonentherapie in het UMCG er als volgt uit:

1. De Voorbereiding

Waar:  U meldt zich aan de balie van de afdeling Radiotherapie, Fonteinstraat 18. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Een radiotherapeutisch laborant haalt u hier op en neemt u mee.De voorbereiding bestaat uit de volgende stappen:

        a. Het eventueel maken van een masker (alleen bij hoofd/hals bestraling) op de moudlroom

        b. Het maken van een scan (CT/PET/MRI) om het te bestralen gebied te bepalen.

        c. Het maken van een bestralingsplan met behulp van een computer.

2. De bestraling

Waar:  U meldt zich bij de balie van het UMCG Protonentherapiecentrum (UMC GPTC). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Voorbereiding op de bestraling: Een radiotherapeutisch laborant haalt u op uit de wachtkamer en neemt u mee naar een kleedkamer. Vervolgens gaat u met de laborant naar de positioneringsruimte.  Hier wordt u door twee laboranten in de juiste houding gelegd. Als alle gegevens kloppen, begeleidt een van de laboranten u (terwijl u op de behandeltafel/trolly blijft liggen) naar de bestralingsruimte. Eenmaal in de bestralingsruimte wordt uw ligging nogmaals gecontroleerd en wordt het bestralingstoestel ingesteld. Wanneer alles klaar staat verlaten de laboranten de ruimte.  Via camera’s houden de laboranten u in de bedieningsruimte in de gaten.

Daarna maakt het apparaat een röntgenfoto of een CT-scan. Hier merkt u niets van. Hiermee wordt nogmaals uw ligging gecontroleerd en indien nodig bijgesteld. Als u helemaal goed ligt begint de bestraling. Mogelijk moet per bestralingsveld de stand van de behandeltafel worden bijgesteld. De laboranten komen hiervoor binnen om dit aan te passen. 

Tijdens de bestraling:  Als u tijdens de bestraling moet hoesten, of er gebeurt iets anders waardoor u niet stil kunt blijven liggen, dan kunt u dit aangeven door uw hand op te steken. De laborant zal dan onmiddellijk de bestraling onderbreken en bij u in de bestralingsruimte komen om te kijken of u in orde bent en om uw houding te controleren.

De straling ziet of voelt u niet. U wordt door de bestraling niet radioactief.