Het behandelteam

Het behandelteam

Tijdens uw behandeling op de afdeling Radiotherapie krijgt u met verschillende zorgverleners te maken, namelijk:

De medewerker Medische Administratie

De medewerker van de medische administratie vindt u bij de receptie. Deze medewerker verzorgt onder andere uw inschrijving en regelt uw controleafspraken.

De medewerker Patiëntenservice

De medewerkers Patiëntenservice zorgen voor een goede voortgang en begeleiding gedurende uw bestralingsbehandeling. Zij zijn voor u het aanspreekpunt op de afdeling Radiotherapie als u vragen heeft. Aansluitend aan het eerste gesprek met de radiotherapeut-oncoloog heeft u een kennismakingsgesprek met één van de medewerkers. Als u het eerste gesprek met uw radiotherapeut-oncoloog in een ander ziekenhuis heeft gehad, spreekt u de medewerker Patiëntenservice tijdens uw eerste bezoek aan de afdeling Radiotherapie van het UMCG.
Na afloop van het gesprek krijgt u van de medewerker Patiëntenservice de informatiefolder ‘Patiëntenservice’, waarin u kunt nalezen waarvoor u bij hen terecht kunt.

De radiotherapeut-oncoloog en Physician Assistant (PA)

Uw behandelend arts op de afdeling Radiotherapie is een radiotherapeut-oncoloog, een medisch specialist op het gebied van behandeling van kanker met straling. Soms is uw behandelend arts een arts die in opleiding is tot radiotherapeut-oncoloog. Deze werkt onder supervisie van een radiotherapeut-oncoloog.
Daarnaast werken op onze afdeling Physician Asistants (PA’s). Dit zijn paramedische professionals, die een opleiding hebben gevolgd om bepaalde taken over te nemen van de radiotherapeut-oncoloog. De PA’s werken onder de verantwoordelijkheid van de radiotherapeut-oncoloog).

De radiotherapeut-oncoloog of PA die u behandelt, stelt samen met u uw behandelplan vast. Gedurende uw behandeling krijgt u één of meerdere controleafspraken bij uw arts of PA. Bij afwezigheid van uw eigen arts of PA neemt een andere radiotherapeut-oncoloog, PA of arts in opleiding, die goed op de hoogte is van uw situatie, de begeleiding over.

De radiotherapeutisch laborant

De radiotherapeutisch laborant zorgt voor de uitvoering van uw bestralingsbehandeling, houdt zich bezig met de voorbereidingen van uw bestraling en voert de daadwerkelijke bestraling uit.