Blijft er radioactiviteit in je lichaam achter na de bestraling?

Blijft er radioactiviteit in je lichaam achter na de bestraling?

Na de bestraling met protonen is het bestraalde gebied licht radioactief. Op het moment dat u weer naar huis kunt is dit praktisch uit het lichaam verdwenen.

Deze lichte radioactiviteit komt hoofdzakelijk door geactiveerd zuurstof (O-15) en koolstof (C-11). Het geactiveerde zuurstof heeft een halveringstijd van 2 minuten. Dit betekent dat in 2 minuten de activiteit gehalveerd is ten opzichte van de waarde direct na de bestraling. Na 20 minuten is dat nog maar 1/1000 van de waarde direct na de bestraling. Deze waarde is niet meer meetbaar en zal geen schade teweeg brengen. Het geactiveerde koolstof heeft een langere halveringstijd (20 minuten) en kan alleen met heel gevoelige meetapparatuur gedetecteerd worden. Deze geactiveerde koolstof is na 1 à 2 uur ook niet meer meetbaar. Echter de totale activiteit is zo gering dat er geen sprake is van ‘achter gebleven radioactiviteit’ (alle activiteit bevindt zich ruimschoots onder de wettelijke vrijstellingsgrens).