Wat kost de behandeling met protonentherapie?

Wat kost de behandeling met protonentherapie?

Landelijk is er door het College Voor Zorgverzekeringen vastgesteld dat voor bepaalde tumoren, protonentherapie vergoed zal worden. Voordat u verwezen kunt worden zal er door uw zorgverzekeraar toestemming afgegeven moeten worden. Uw behandelend radiotherapeut zal de noodzaak voor protonenbehandeling bij uw verzekeraar motiveren.

Naast de kosten voor behandeling zult u ook kosten maken voor de reis naar het buitenland. Hierbij moet u denken aan kosten voor reizen en overnachting. Het hangt van uw aanvullende verzekering af welke kosten u vergoed krijgt en tot welk bedrag u een vergoeding krijgt.