Waar vindt de behandeling plaats?

Waar vindt de behandeling plaats?

Op dit moment is er geen instituut voor radiotherapie in Nederland waar de behandeling met protonen kan plaatsvinden. De eerste patiënten zullen in 2017 behandeld worden in het protonencentrum van het UMCG. Tot die tijd zullen we patiënten die in aanmerking komen voor protonentherapie moeten verwijzen naar instituten in het buitenland. In eerste instantie zal worden gekeken of verwijzing mogelijk is naar een protonen centrum elders in Europa, bv. in Heidelberg (Duitsland) of in Villigen (Zwitserland). Als dat niet mogelijk is (bv. door lange wachttijd), dan kan verwijzing naar centra buiten Europa plaatsvinden (bv. Verenigde Staten).

(zie ook: "Protonentherapie waar")