Wat zijn protonen?

Wat zijn protonen?

Protonen zijn positief geladen deeltjes met massa, die hun maximale dosis pas afgeven bij het bereiken van een bepaalde indringdiepte (de tumor).

De fysische eigenschappen van protonen maken, in vergelijking met de gangbare fotonen, een betere fysische dosisverdeling mogelijk. Hierdoor kan de dosis in de normale weefsels minimaal gehouden worden en de frequentie en ernst van acute en late bijwerkingen worden verminderd. Dit kan leiden tot een effectievere en minder schadelijke bestralingstechniek.

Meer hierover is te vinden op de pagina Wat is protonentherapie?’