De bestraling in het algemeen

De bestraling in het algemeen

Als u nog vragen heeft over behandeling met protonentherapie stel deze dan aan uw radiotherapeut-oncoloog.

Wat is radiotherapie?

Radiotherapie betekent behandeling door middel van straling. Een ander woord voor radiotherapie is dan ook bestraling. U kent waarschijnlijk wel de röntgenstraling. Dit zijn onzichtbare stralen, waarmee röntgenfoto’s worden gemaakt. Dezelfde soort stralen, maar dan met een hogere energie, worden toegepast in de radiotherapie. Met dergelijke stralen kunnen kwaadaardige gezwellen (kanker) worden behandeld.

Lees meer

Wat is protonentherapie?

Protonentherapie is een vorm van bestraling waarbij de straling nauwkeurig kan worden toegediend, waardoor er minder straling komt in de gezonde weefsels. Hierdoor neemt de kans op bijwerkingen door bestraling af. De mate waarin de kans op bijwerkingen afneemt is bij iedere patiënt verschillend. Zie ook de pagina 'Wat is protonentherapie?'.

Wat zijn protonen?

Protonen zijn positief geladen deeltjes met massa, die hun maximale dosis pas afgeven bij het bereiken van een bepaalde indringdiepte (de tumor).

Lees meer

Wat is het verschil tussen bestraling met fotonen en bestraling met protonen?

Bij een bestraling met fotonen neemt de straling af, bij het binnenkomen van het lichaam, zoals de vorm van een halve zandloper. Vanwege de afgifte van fotonenstraling wordt vaak gebruik gemaakt van complexe bestralingstechnieken om de tumor te bestralen en de gezonde weefsels zo goed mogelijk te sparen.

Bij een bestraling met protonen wordt de straling pas afgegeven bij het bereiken van een bepaalde diepte in het lichaam. Door dit nauwkeurig te sturen kan het afgegeven worden op de plek waar de tumor zich in het lichaam bevindt. 

Voor meer informatie klik hier ‘Wat is protonentherapie?

Wat zijn de voor- en nadelen van protonen ten opzichte van fotonen?


Bij protonentherapie komt er vaak minder straling op de gezonde lichaamscellen. Dit vermindert en/of voorkomt schade aan het gezonde weefsel, waardoor mogelijk het risico op bijwerkingen en gevolgen op de lange termijn verminderen. Dit voordeel geldt echter niet voor iedereen. Een nadeel is dat protonentherapie beperkt beschikbaar is. Protonentherapie is nu nog niet beschikbaar in Nederland en er komen in de nabije toekomst maximaal 4 centra in Nederland die dit aanbieden, dus in veel gevallen kunnen patiënten die hiervoor in aanmerking komen niet terecht bij een radiotherapie afdeling bij hen in de buurt.

Is protonentherapie beter dan fotonentherapie?

Hoewel er vaak minder straling op de gezonde lichaamscellen komt bij protonentherapie ten opzichte van fotonentherapie zal niet iedereen daadwerkelijk minder bijwerkingen krijgen als zij behandeld worden met protonentherapie. En omdat dit de belangrijkste reden is om behandeld te worden met protonentherapie zal het niet voor iedereen een toegevoegde waarde hebben.

Lees meer

Waarom wordt niet iedereen bestraald met protonen?


Protonentherapie heeft niet voor iedereen een toegevoegde waarde en is beperkt beschikbaar in Nederland. Zie ook ‘Is protonentherapie beter dan fotonentherapie?

Is protonentherapie in Nederland veilig?

Ja dat is het. Er is in Nederland en in het UMCG heel veel ervaring met het bestralen van patiënten met fotonen (‘röntgenstraling’) en elektronen.

Lees meer

Is protonentherapie bewezen?

Voor een beperkt aantal indicaties (standaardindicaties) is het voordeel van een behandeling met protonen zo substantieel dat er onder radiotherapeuten een consensus bestaat dat protonenbestraling voor die indicaties als een ‘geaccepteerde’ vorm van zorg kan worden beschouwd, naast andere reeds gangbare vormen van behandeling.

Lees meer

Wanneer is een behandeling in Groningen mogelijk?

Het UMC Groningen Protonen Therapie Centrum is 22 januari 2018 gestart met het aanbieden van protonentherapie, naast de huidige geavanceerde (fotonen) bestralingstechnieken.