Uw behandeling in het buitenland

Uw behandeling in het buitenland

Als u nog vragen heeft over behandeling met protonentherapie stel deze dan aan uw radiotherapeut-oncoloog.

Waar vindt de behandeling plaats?

Op dit moment is er geen instituut voor radiotherapie in Nederland waar de behandeling met protonen kan plaatsvinden. De eerste patiënten zullen in 2017 behandeld worden in het protonencentrum van het UMCG. Tot die tijd zullen we patiënten die in aanmerking komen voor protonentherapie moeten verwijzen naar instituten in het buitenland. In eerste instantie zal worden gekeken of verwijzing mogelijk is naar een protonen centrum elders in Europa, bv. in Heidelberg (Duitsland) of in Villigen (Zwitserland). Als dat niet mogelijk is (bv. door lange wachttijd), dan kan verwijzing naar centra buiten Europa plaatsvinden (bv. Verenigde Staten).

(zie ook: "Protonentherapie waar")

Naar welk centrum voor protonentherapie word ik verwezen?

Er zijn verschillende centra in Europa en de Verenigde Staten waar wij mee samenwerken. Al deze centra leveren zorg van hoge kwaliteit. Afhankelijk van de expertise van een centrum en de plekken die beschikbaar zijn zal een keuze worden gemaakt voor een centrum. In eerste instantie zal uw radiotherapeut-oncoloog kijken of het mogelijk is om u te behandelen in een centrum in Europa.

Wat kost de behandeling met protonentherapie?

Landelijk is er door het College Voor Zorgverzekeringen vastgesteld dat voor bepaalde tumoren, protonentherapie vergoed zal worden. Voordat u verwezen kunt worden zal er door uw zorgverzekeraar toestemming afgegeven moeten worden. Uw behandelend radiotherapeut zal de noodzaak voor protonenbehandeling bij uw verzekeraar motiveren.

Naast de kosten voor behandeling zult u ook kosten maken voor de reis naar het buitenland. Hierbij moet u denken aan kosten voor reizen en overnachting. Het hangt van uw aanvullende verzekering af welke kosten u vergoed krijgt en tot welk bedrag u een vergoeding krijgt.

Hoe ziet de voorbereiding voor de behandeling eruit?


Voor zover mogelijk zal in het UMCG uw behandeling in het buitenland zoveel mogelijk worden voorbereid. Uw gegevens (uitslagen van scans, uitslagen van bloedonderzoek en het verslag van een eventuele operatie) zullen aan de het buitenlandse centrum worden gestuurd.

Voor de start van de behandeling zult u, ter voorbereiding, een bezoek brengen aan het protonencentrum waar u behandeld zult worden. U maakt tijdens het bezoek kennis met uw behandeld arts van het protonencentrum. Daarnaast wordt een CT-scan, MRI-scan of PET-CT scan en, indien nodig, een masker gemaakt ter voorbereiding op de behandeling. Dit gaat op (bijna) dezelfde manier als wij dat in het UMCG doen.

Hoe verloopt de behandeling?


Wanneer u in het protonencentrum bent zult u worden ontvangen door een patientenbegeleidster. Patientenbegeleidsters spreken Engels en in sommige gevallen ook Nederlands. Er zal een gesprek plaatsvinden met uw behandelend arts in het protonencentrum.

Met behulp van de scans die eerder zijn gemaakt heeft de arts van het protonencentrum een bestralingsplan gemaakt. Het is van verschillende factoren afhankelijk hoe vaak u bestraald zult worden en hoe lang de bestraling precies duurt. In sommige gevallen vindt de behandeling onder narcose plaats. In principe gaat de bestraling met protonen op dezelfde manier als de behandeling met fotonen in het UMCG. Uw behandelend arts zal  u meer vertellen over hoe de behandeling er voor u uitziet.

Mag er iemand met mij mee?

Het kan prettig voor u zijn een vertrouwd iemand, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of goede vriend, mee te nemen ter begeleiding. Het verschilt per verzekeraar of voor uw naaste een vergoeding van reis en verblijfkosten mogelijk is. Neem hierover contact op met uw verzekeraar.

Hoe gaat het verder na de behandeling?


Na de behandeling in het buitenland zal het centrum waar u geweest bent informatie over de behandeling en over hoe de behandeling voor u is verlopen opsturen naar het UMCG. U komt voor een eerste controle één tot twee weken na de behandeling bij uw eigen radiotherapeut-oncoloog in het UMCG. Op dat moment zullen ook verdere afspraken worden gemaakt over controles in de toekomst. Hierbij kan het gaan om afspraken bij de radiotherapeut-oncoloog, onderzoek in de vorm van CT-scans, MRI-scans of bloedonderzoek. Dit hangt af van de vorm van de tumor die u heeft.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de behandeling. Zijn er onduidelijkheden of heeft u vragen? Stel deze dan aan uw radiotherapeut-oncoloog.

Vanuit het UMCG wordt de behandeling voor u geregeld. De reis naar het protoneninstituut en de overnachting ter plekke moeten door uzelf geregeld worden. Sommige centra hebben een hotel waar u kunt overnachten. Daarnaast hebben andere patiënten inmiddels ervaring met bepaalde hotels en manieren van reizen. Wanneer duidelijk is naar welk centrum u verwezen zult worden ontvangt u hierover specifieke informatie ontvangen.

Neem daarnaast tijdig contact op met uw zorgverzekeraar zodat u goed op de hoogte bent welke kosten wel en niet vergoed zullen worden

Tenslotte is het belangrijk om in het bezit te zijn van een geldig paspoort.