Wordt de behandeling met protonen vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Wordt de behandeling met protonen vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Landelijk is er door het College Voor Zorgverzekeringen vastgesteld dat voor bepaalde tumoren, protonentherapie vergoed zal worden. Voordat u verwezen kunt worden zal er door uw zorgverzekeraar toestemming afgegeven moeten worden. Uw behandelend radiotherapeut-oncoloog beoordeelt of u baat zal hebben bij protonentherapie en in aanmerking komt voor vergoeding aan de hand van landelijk vastgestelde criteria.