Waar vindt de protonentherapie plaats?

Waar vindt de protonentherapie plaats?

Op dit moment worden er meerdere protonencentra in Nederland gebouwd waar de behandeling met protonen kan plaatsvinden. Eind 2017 zullen de eerste patiënten in het Protonentherapiecentrum van het UMCG (UMC GPTC) behandeld kunnen worden. Tot die tijd zullen we patiënten die in aanmerking komen voor protonentherapie moeten verwijzen naar instituten in het buitenland.

In eerste instantie zal worden gekeken of verwijzing mogelijk is naar een protonen centrum elders in Europa, bv. in Heidelberg (Duitsland) of in Villigen (Zwitserland). Als dat niet mogelijk is (bv. door lange wachttijd), dan kan verwijzing naar centra buiten Europa plaatsvinden (bv. Verenigde Staten). Voor meer informatie klik hier ‘Protonentherapie waar?