Waar vindt de protonentherapie plaats?

Waar vindt de protonentherapie plaats?

Op dit moment worden er meerdere protonencentra in Nederland gebouwd waar de behandeling met protonen kan plaatsvinden. Het UMC Groningen Protonen Therapie Centrum is 22 januari 2018 gestart met het aanbieden van protonentherapie, naast de huidige geavanceerde (fotonen) bestralingstechnieken.

In eerste instantie zal worden gekeken of verwijzing mogelijk is naar een protonen centrum elders in Europa, bv. in Heidelberg (Duitsland) of in Villigen (Zwitserland). Als dat niet mogelijk is (bv. door lange wachttijd), dan kan verwijzing naar centra buiten Europa plaatsvinden (bv. Verenigde Staten). Voor meer informatie klik hier ‘Protonentherapie waar?