Is protonentherapie wel bewezen?

Is protonentherapie wel bewezen?

Standaardindicaties


Voor een beperkt aantal indicaties (standaardindicaties) is het voordeel van een behandeling met protonen zo substantieel dat er onder radiotherapeuten een consensus bestaat dat protonenbestraling voor die indicaties als een ‘geaccepteerde’ vorm van zorg kan worden beschouwd, naast andere reeds gangbare vormen van behandeling.

Model-based indicates


Bij de model-based indicaties wordt protonen toegepast ter preventie van complicaties. De kans op complicaties door radiotherapie neemt toe als de dosis in de gezonde weefsels en/of het bestraalde volume gezond weefsel toenemen. Met protonentherapie kan de dosis in de gezonde weefsels worden verlaagd. De mate waarin dit gebeurt is per indivuduele patient verschillend. Om dit te bepalen is de zogenaamde model-based selectiemethode ontwikkeld. Deze methode is door de Gezondheidsraad en het College voor Zorgverzekeringen geaccpeteerd als evidence-based methode.