Over protonentherapie

Over protonentherapie

Protonentherapie is een nieuwe bestralingstechniek tegen kanker en kan in sommige gevallen een beter alternatief zijn voor bestraling met fotonen.

Wat zijn protonen?

Protonen zijn positief geladen deeltjes met massa, die hun maximale dosis pas afgeven bij het bereiken van een bepaalde indringdiepte (de tumor).

Lees meer

Is protonentherapie wel bewezen?

Standaardindicaties


Voor een beperkt aantal indicaties (standaardindicaties) is het voordeel van een behandeling met protonen zo substantieel dat er onder radiotherapeuten een consensus bestaat dat protonenbestraling voor die indicaties als een ‘geaccepteerde’ vorm van zorg kan worden beschouwd, naast andere reeds gangbare vormen van behandeling.

Model-based indicates


Bij de model-based indicaties wordt protonen toegepast ter preventie van complicaties. De kans op complicaties door radiotherapie neemt toe als de dosis in de gezonde weefsels en/of het bestraalde volume gezond weefsel toenemen. Met protonentherapie kan de dosis in de gezonde weefsels worden verlaagd. De mate waarin dit gebeurt is per indivuduele patient verschillend. Om dit te bepalen is de zogenaamde model-based selectiemethode ontwikkeld. Deze methode is door de Gezondheidsraad en het College voor Zorgverzekeringen geaccpeteerd als evidence-based methode.

Kan protonentherapie ook complicaties geven?


In principe kan protonentherapie dezelfde complicaties geven als bestraling met fotonen. Door de gunstiger bundeleigenschappen van protonen is de kans op complicaties minder.

Kom ik in aanmerking voor protonentherapie?


Protonentherapie is mogelijk bij sommige tumoren van het oog, sommige tumoren van de schedelbasis en in geval van tumoren bij kinderen (de zogenaamde standaardindicaties).
Het Centraal College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft geconcludeerd dat protonentherapie ook een optie voor patiënten met hoofdhalstumoren, longkanker, prostaatkanker en borstkanker (vooral bij jonge vrouwen). Ook voor andere tumoren kan protonen therapie voordelen bieden.

Lees meer