Worden er ook aanvullende onderzoeken gedaan?

Worden er ook aanvullende onderzoeken gedaan?

Het kan zijn dat de arts, aansluitend aan het intakegesprek aanvullend onderzoek nodig heeft. Dit kan zijn bloedprikken, uw bloeddruk laten meten of gewicht en lengte laten bepalen. Dit gebeurt door de medewerker Patiëntenservice waar u ook een informatief gesprek mee heeft. 

En soms is aanvullend beeldvormend onderzoek of functieonderzoek nodig.