De behandeling van borstkanker

De behandeling van borstkanker

Inleiding

De afdeling Radiotherapie van het UMCG behandelt jaarlijks ongeveer 750 patiënten met borstkanker.
Bij deze  behandeling wordt gebruik gemaakt van  moderne bestralingstechnieken met fotonen (IMRT).
Vanaf eind 2017 heeft het UMCG de mogelijkheid om tumoren met protonen te bestralen. Deze protonentherapie kan in principe ook bij borstkanker worden toegepast. 

Protonentherapie bij borstkanker

Bij bestraling komt er altijd straling op omliggende gezonde organen die niet bestraald hoeven te worden. Bij de bestraling van borstkanker komt deze ongewenste straling vooral op het hart, de longen en eventueel de andere borst. Als gevolg van deze straling kan er schade ontstaan, waardoor late bijwerkingen kunnen optreden.
De moderne bestralingstechnieken met fotonen zijn al erg goed in het voorkomen van een hoge dosis straling in deze gezonde organen. Protonentherapie biedt in sommige gevallen de mogelijkheid om straling in deze gezonde organen nog verder te verlagen en hiermee de kans op late bijwerkingen te verminderen.  

Onderstaand een vergelijking van een fotonen- en een protonen bestralingsplan bij een patiënte met een afwijkende anatomie (een zogenaamde trechterborst).

Een fotonenbestralingsplan (links) en een protonenbestralingsplan (rechts) Een fotonenbestralingsplan (links) en een protonenbestralingsplan (rechts)

Vergelijking van een fotonenbestraling met een protonenbestraling

In het fotonenbestralingsplan (linker afbeelding) krijgen de gezonde organen (hart, longen en andere borst) straling (de lichtroze en lichtblauwe gebieden). In het protonenbestralingsplan (rechter afbeelding) krijgen de gezonde organen (hart, longen en andere borst) minder tot geen straling.

Wanneer komt u in aanmerking voor protonentherapie?

Niet iedere patiënt met borstkanker heeft protonentherapie nodig. Bij patiënten waar een bestraling met fotonen een verhoogde kans op schade aan de gezonde organen met zich mee kan brengen, kan protonenbestraling worden overwogen. Om te bepalen of u voordeel van protonentherapie kunt hebben, worden voorafgaand aan uw bestralingsbehandeling twee bestralingsplannen van u gemaakt: één met  fotonen en één met protonen. Van beide behandelplannen wordt de kans berekend of er bijwerkingen zullen optreden. Op basis hiervan wordt besloten, welke bestralingsbehandeling voor u het meest geschikt is. 

Wanneer beschikbaar in Groningen?

Naar verwachting kunnen patiënten met borstkanker vanaf eind 2017 met protonen behandeld worden in het UMC Groningen Protonen Therapie Centrum, onderdeel van de afdeling Radiotherapie van het UMCG. De behandeling met protonen wordt niet uitgevoerd op locatie Emmen van de afdeling Radiotherapie UMCG. 

Uw behandelaars

Onderstaande radiotherapeut-oncologen en physician assistants (PA) van de afdeling Radiotherapie zijn gespecialiseerd in de behandeling van borstkanker.

 

Drs. M. Beijert Drs. M. Beijert
Drs. O. Chouvalova Drs. O. Chouvalova
Drs. D.M. Busz Drs. D.M. Busz
Dr. J.H. Maduro Dr. J.H. Maduro
Drs. M. Woltman Drs. M. Woltman
Dr. A.P.G. Crijns Dr. A.P.G. Crijns
F.B.J. van Dijk (PA) F.B.J. van Dijk (PA)
G.J. Stiekema (PA) G.J. Stiekema (PA)

Aanvullende informatie

Meer informatie over borstkanker o.a. over de oorzaak, de klachten, het onderzoek, de behandeling en de nazorg vindt u hier.
Meer informatie over de het multidisciplinaire behandelteam borstkanker vindt u hier.