Uitwendige bestraling/radiotherapie

Uitwendige bestraling/radiotherapie

Bij uitwendige radiotherapie wordt de straling opgewekt in een speciaal toestel, een lineaire versneller, en dringt de straling van buiten het lichaam door tot de kankercellen.

Na de bestraling blijft geen straling in uw lichaam achter. U wordt dus niet radioactief.