Standaard indicaties

Standaard indicaties

De tumoren waarbij het bestralen met protonen altijd de voorkeur heeft. Hieronder vallen o.a.: kindertumoren, schedelbasistumoren en primaire oogmelanomen.