S

S

Standaard indicaties

De tumoren waarbij het bestralen met protonen altijd de voorkeur heeft. Hieronder vallen o.a.: kindertumoren, schedelbasistumoren en primaire oogmelanomen.

Stralingsschade

Schade aan weefsels en/of organen die door de straling van de bestralingsbehandeling wordt veroorzaakt.

Stralingsbelasting

De blootstelling aan straling.