Lineaire versneller

Lineaire versneller

Dit is een bestralingstoestel.

Er zijn bestralingstoestellen die verschillende straling opwekken. Zo worden op de afdeling Radiotherapie bestralingstoestellen gebruikt die fotonen- en elektronenstraling opwekken en eind 2017 zullen ook bestralingstoestellen gebruikt gaan worden die protonen opwekken.