D

D

Doordringbaarheid

Hiermee wordt bedoeld tot welke diepte de straling het lichaam in kan komen.

Dosis

De hoeveelheid straling die wordt toegediend.