Begrippenlijst

Begrippenlijst

A

Afdeling Radiotherapie

Dit is de afdeling waar patiënten komen om te worden behandeld met bestraling. Het UMCG Groningen Protonentherapiecentrum (GPTC) hoort bij de afdeling Radiotherapie, maar bevindt zich niet op dezelfde plek als de afdeling Radiotherapie.

B

Behandelplan

Het behandelplan geeft aan hoe vaak u zult komen voor de bestraling , met welke dosis u zult worden bestraald en met welk bestralingstoestel. De duur van uw behandeling wordt op uw persoonlijke situatie afgestemd.

Bestraling

Een manier om kanker te behandelen.

Lees meer

Bijwerkingen

Klachten als gevolg van de bestraling.

Lees meer

C

Chemoradiotherapie

Zie chemoradiatie.

Chemoradiatie

Chemoradiatie is de gelijktijdige toediening van chemotherapie en bestraling (radiotherapie).

Lees meer

Chemotherapie

Een behandeling waarbij geneesmiddelen worden toegediend om  kankercellen te doden of te vernietigen.

Lees meer

(Oncologische) chirurgie

Een operatie.

Lees meer

CT-scan

CT staat voor Computer Tomography.

Lees meer

D

Doordringbaarheid

Hiermee wordt bedoeld tot welke diepte de straling het lichaam in kan komen.

Dosis

De hoeveelheid straling die wordt toegediend.

E

Elektronen

Dit is de straling die in een lineaire versneller (bestralingsapparaat) wordt opgewekt.

Lees meer

F

Fotonen

(Onzichtbare) röntgenstraling met een hoge energie.

Lees meer

G

Goedaardige tumoren

Een gezwel zonder kwaadaardige kenmerken. Een ander woord voor goedaardig is benigne.

GPTC

GPTC staat voor het UMC Groningen Protonentherapiecentrum.

Lees meer

I

IMRT

Intensity modulated radiotherapy (intensiteits gemoduleerde radiotherapie) is een planningstechniek voor uitwendige bestraling.

Lees meer

Individueel behandelplan

Iedere patiënt is uniek en de behandeling is altijd op maat gemaakt.

Inwendige bestraling/radiotherapie

Bij inwendige bestraling, ook wel brachytherapie genoemd, wordt een radioactieve stralingsbron in uw lichaam gebracht.

Lees meer

K

Kanker

Kanker is een kwaadaardige tumor.

Lees meer

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven is het functioneren van een persoon op fysiek, psychisch en sociaal gebied volgens de persoon in kwestie.

Lees meer

Kwaadaardige tumoren

Een kwaadaardige tumor is kanker. Een ander woord voor kwaadaardig is maligne.

L

Lineaire versneller

Dit is een bestralingstoestel.

Lees meer

M

MRI-scan

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging, of te wel beeldvorming met magnetische resonantie.

Lees meer

Model-based indicaties

Dit zijn de tumoren die met protonen kunnen worden bestraald met als doel preventie van complicaties.

Lees meer

Mouldroom

De ruimte op de afdeling Radiotherapie waar hulpmiddelen worden gemaakt om de bestralingshouding zo optimaal mogelijk te krijgen. Een voorbeeld van een hulpmiddel is een  masker.

Multidisciplinair

Kennis vanuit meerdere disciplines wordt gecombineerd, meestal om een behandelplan te bepalen.

P

(Medewerkers) patiëntenservice

Zijn doktersassistentes.

Lees meer

PET-scan

Een PET/CT-scan (Positron Emissie Tomografie) is een nucleair geneeskundig onderzoek waarmee actieve gebieden in het lichaam zichtbaar gemaakt worden met behulp van radionucleotiden gebonden aan een tracer.

Lees meer

Physician assistant (PA)

Dit zijn paramedische professionals, die een opleiding hebben gevolgd om taken uit te voeren  onder de verantwoordelijkheid van de radiotherapeut-oncoloog.

Planningsvergelijking

Vergelijken van een fotonenbestralingsplan met een protonenbestralingsplan.

Lees meer

Protonen

Protonen zijn positief geladen deeltjes, die hun maximale dosis pas afgeven bij het bereiken van een bepaalde diepte.

Lees meer

R

Radiotherapie

Radiotherapie betekent behandeling door middel van bestraling.

Lees meer

Radiotherapeutisch laborant

De radiotherapeutisch laborant zorgt voor de uitvoering van uw bestralingsbehandeling, houdt zich bezig met de voorbereidingen van uw bestraling en voert de daadwerkelijke bestraling uit.

Lees meer

Radiotherapeut-oncoloog

Uw behandelend arts op de afdeling Radiotherapie is een radiotherapeut-oncoloog, een medisch specialist op het gebied van behandeling van kanker met straling.

Lees meer

S

Standaard indicaties

De tumoren waarbij het bestralen met protonen altijd de voorkeur heeft. Hieronder vallen o.a.: kindertumoren, schedelbasistumoren en primaire oogmelanomen.

Stralingsschade

Schade aan weefsels en/of organen die door de straling van de bestralingsbehandeling wordt veroorzaakt.

Stralingsbelasting

De blootstelling aan straling.

U

Uitwendige bestraling/radiotherapie

Bij uitwendige radiotherapie wordt de straling opgewekt in een speciaal toestel, een lineaire versneller, en dringt de straling van buiten het lichaam door tot de kankercellen.

Lees meer

V

Vergelijkingsplan

Zie planningsvergelijking.