Patiënten

Patiënten

Op deze pagina kunt u uitgebreide informatie lezen over protonentherapie. U vindt onder andere antwoord op vragen als wat is protonentherapie, wanneer kom ik voor protonentherapie in aanmerking, hoe kan mijn behandeling verlopen en vergoedt mijn zorgverzekeraar mijn behandeling? 

Realiseert u zich, dat u algemene informatie leest die voor de meeste patiënten geldt. Het is echter mogelijk dat de situatie voor u iets anders is dan op de website staat beschreven.

Vanaf eind 2017 kunt u door uw behandelend specialist voor een behandeling met protonen verwezen worden naar het Protonen Therapie Centrum van de afdeling Radiotherapie (bestralingsafdeling) van het Universitair Medisch Centrum Groningen, kortweg het UMC GPTC.