Waarom een centrum in Groningen?

Waarom een centrum in Groningen?

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is initiator en voortrekker van de introductie van protonentherapie in Nederland. 

Nergens in Nederland bestaat meer kennis en expertise over protonentherapie en schade aan gezond weefsel dan in Groningen. Dit is van belang omdat het voorkomen van normale weefselschade en daarmee preventie van ernstige complicaties door radiotherapie de belangrijkste indicatie gaat vormen voor protonen. 

Het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) in Groningen, partner van het UMCG, beschikt als enige in Nederland over een protonen- en ionenbundel, waarmee al meer dan tien jaar wetenschappelijk en experimenteel onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van protonen en ionen voor het controleren van tumoren en het beperken van de schade aan normale weefsels.

De protonenfaciliteit van het UMCG is hospital-based: de faciliteit komt te staan op het terrein van het UMCG en vormt een integraal onderdeel van het UMC Groningen Comprehensive Cancer Center, dat alle methoden voor de behandeling van kanker toepast, onderzoekt, onderwijst en doorontwikkelt.

Het hospital-based concept garandeert dat alle medische voorzieningen voor kanker patiënten zoals aanwezig in het UMCG en UMC Groningen Comprehensive Cancer Center optimaal toegankelijk zijn voor patiënten die met protonen worden behandeld. Behandeling zal plaatsvinden binnen de bestaande multidisciplinaire zorgtrajecten.

Voor de behandeling van kinderen met protonen is een hospital-based faciliteit een vereiste. De zorg voor een kind met kanker kan het best worden gekarakteriseerd als hoog complex, waarbij een goede protocollering en afstemming tussen alle betrokken disciplines essentieel is. Bij het UMCG vindt dat plaats vanuit een in de kinderoncologie gespecialiseerd centrum waar alle zorgmodaliteiten (systemische therapie, chirurgie, radiotherapie en vooral ook supportive care) voor elke patiënt op één plek wordt aangeboden.

De zogenoemde workflow in de Groningse protonenfaciliteit is geoptimaliseerd volgens een gedetailleerd en uniek Gronings concept, veel beter en minder kostbaar dan in bestaande protonencentra elders in de wereld. Hierdoor kunnen de kosten aanzienlijk worden verminderd.

De apparatuur van de Groningse protonenfaciliteit is en blijft state-of-the-art en technisch geschikt voor de behandeling van alle huidige en in de toekomst te verwachten indicaties. 

De protonenfaciliteit in Groningen beschikt over een geïntegreerd fysisch, biologisch, klinisch en economisch onderzoeksprogramma, gericht op het voorkomen en behandelen van schade aan gezond weefsel en het verbeteren van de klinische effectiviteit (PARTREC).

Naast onderzoek naar klinische effectiviteit, heeft Groningen een onderzoeksprogramma ontwikkeld rond kosteneffectiviteit binnen PARTREC (PARTREC Economics).