Preventie als kernwoord

Preventie als kernwoord

Uniek binnen de pijler Healthy Ageing in Groningen is dat de aandacht nadrukkelijk naar de hele levenscyclus, van vóór de conceptie tot en met het levenseinde. Van zuigeling tot eeuwling; met de kwaliteit van leven en de mogelijkheid tot participatie voorop. Preventie is hier het kernwoord:


Primaire preventie: voorkomen dat een ziekte ontstaat. Dat kan door verouderingsprocessen te vertragen, oorzaken weg te nemen, omgeving en leefstijl aan te passen of de weerstand van het lichaam (het immuunsysteem) te versterken.


Secundaire preventie: voorkomen en beperken van gezondheidsverlies door vroege opsporing en behandeling. Eerder, gerichter en meer op maat behandelen verbetert de kans op genezing en beperkt bijwerkingen. Vroege interventies op leefstijl of omgevingsfactoren verkleinen de kans op en de ernst van problemen later.


Tertiaire preventie: de impact van chronische ziekten verkleinen. Minder invasieve en nauwkeuriger behandelingen, beperken bijkomende schade en (latere) complicaties. ICT en eHealth vergroten de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van patiënten.