Pijler Healthy Ageing

Pijler Healthy Ageing

Strategische keuze "Healthy Ageing"

De gemiddelde bewoner van de westerse wereld leeft in de gelukkige omstandigheid dat zijn of haar levensverwachting toe is toegenomen ten opzichte van voorgaande generaties. Daar staat tegenover dat de extra levensjaren die gewonnen worden, in de meeste gevallen helaas niet worden doorgebracht in goede gezondheid. Doordat de healthspan geen gelijke tred houdt met de lifespan, zal een langer leven over het algemeen ook resulteren in een langere periode van ongezondheid.

In 2006 hebben de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG de strategische keuze gemaakt voor het maatschappelijk thema Healthy Ageing, gezond en actief ouder worden. Het doel is meer gezonde jaren toe te voegen aan een mensenleven en het mogelijk te maken langer actief te participeren in de samenleving.

Hierbij gaat de aandacht nadrukkelijk naar de hele levenscyclus, van vóór de conceptie tot en met het levenseinde.  Preventie is het kernwoord in de strategie.

Van zuigeling tot eeuwling; met de kwaliteit van leven en de mogelijkheid tot participatie voorop.

Multidisciplinair perspectief op de hele levenscyclus van de mens Multidisciplinair perspectief op de hele levenscyclus van de mens

Protonentherapie als schakel binnen Healthy Ageing-strategie

Het protonencentrum zal, naast ERIBA, het instituut voor verouderingsonderzoek, de biobank LifeLines, en de Healthy Ageing Campus een van de vier pijlers vormen onder de Healthy Ageing-strategie van het UMCG. Protonentherapie draagt bij aan het voorkomen en beperken van gezondheidsverlies (secundaire preventie) door gerichter te behandelen, het beperken van bijkomende schade en (latere) complicaties. Het protonencentrum wordt onderdeel van het UMC Groningen Comprehensive Cancer Center, waar oncologiepatiënten op één plek alle beschikbare behandelingen wordt geboden.

Netwerk

Het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) is opgezet om de verbindingen tussen kennisinstellingen, opleidingen, overheden en bedrijven te stimuleren om de uitwisseling van kennis op het terrein van ziekte en gezondheid te intensiveren. Daarmee wordt zowel gezocht naar nieuwe combinaties en innovaties om economische activiteit te stimuleren, als nieuwe mogelijkheden voor duurzame uitvoering van maatschappelijke trajecten gerelateerd aan Healthy Ageing. Inmiddels werken zo’n 170 bedrijven en organisaties in diverse clusters met elkaar samen.