Toekenning subsidies voor onderzoek

Toekenning subsidies voor onderzoek

6 december 2017

Het UMCG Protonentherapiecentrum heeft de afgelopen tijd diverse grote subsidies  ontvangen voor onderzoeksprojecten rondom protonentherapie. Hieronder volgt een beknopte beschrijving. 

KWF Kankerbestrijding subsidieert twee projecten. Het project ‘Preventing radiation-induced neurocognitive dysfunction in patients with pediatric brain tumours: biological mechanisms and potential role of proton therapy’ wordt gesteund met €496.000. Voor ProTRAIT hebben we €1.545.000 ontvangen. Dit project behelst  de totstandkoming van een nationale infrastructuur voor onderzoek naar protonentherapie ingebed in de bestaande Trait IT-infrastructuur voor translationele onderzoeksprojecten (www.ctmm-trait ). We werken hierbij samen met de radiotherapieafdelingen van alle academische ziekenhuizen in Nederland, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en Prinses Maxima Centrum.

Het bedrag van €200.000 subsidie hebben wij samen met de Universiteit van Oldenburg ontvangen van de Oldenburg-Groningen Joint Graduate Research Training Group on Translational Research. Dit bedrag wordt besteed aan de ontwikkeling van een validatie workflow om de prestaties van de protonenbundel te beoordelen en te gebruiken voor de quality assurance workflow.

De Europese Commissie geeft €5.000.000 aan een Europees Consortium bestaande uit Europese Protonencentra voor de realisatie van INSPIRE, een infrastructuur in protonentherapie onderzoek. Het UMCG ontvangt €285.000.

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft €20.000 toegekend aan het project ‘Implementatie infrastructuur voor model-based selectie en verwijzing van patiënten voor protonentherapie’. De subsidie is mede aangevraagd door Isala.