Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie

6 december 2017

De afdeling Radiotherapie heeft al sinds 2011 contact met verschillende patiëntenverenigingen om vanuit patiëntenperspectief te kijken naar de realisatie van het UMCG Protonentherapiecentrum. Daaruit is een Klankbordgroep opgezet met afgevaardigden van patiëntenverenigingen.

In 2015, toen daadwerkelijk gestart is met de nieuwbouw van het protonentherapiecentrum, is de Klankbordgroep uitgebreid met patiënten en ook ouders van jonge kinderen, die in het buitenland behandeld zijn met protonen. We hebben samen gewerkt  aan een informatiefilm over protonenbehandeling en de informatie over protonenbehandeling op onze website  www.umcgroningenptc.nl. Ook is feedback gegeven voor het realiseren van huisvesting voor patiënten van ver en het verwijzingsproces.