Handboek ‘Target Volume Delineation and Treatment Planning for Particle Therapy’

Handboek ‘Target Volume Delineation and Treatment Planning for Particle Therapy’

17 mei 2018

Begin 2018 is het handboek voor radiotherapeuten ‘Target Volume Delineation and Treatment Planning for Particle Therapy’ gepubliceerd, waaraan ook Stefan Both, hoogleraar protonentherapie in het UMCG, heeft meegewerkt. Dit handboek is bedoeld om radiotherapeuten in staat te stellen patiënten passend en met overtuiging met deeltjestherapie te kunnen behandelen. De nadruk ligt op het geven van praktische informatie over fysische principes van dosisafgifte en treatmentplanning procedures. Voor de belangrijkste maligniteiten wordt aandacht besteed aan het klinische doelvolume (CTV) en de daarop gebaseerde treatment planning, in het bijzonder de toepassing daarvan bij protonentherapie. De specifieke treatmentplanningstechnieken voor protonentherapie zijn voor alle genoemde tumorsoorten duidelijk beschreven. Bij de beschrijving van de technieken wordt per tumorsoort de bundelopzet, veldoverlap en veldaansluiting, robuuste planning, robuustheidsevaluatie van het plan en andere relevante onderwerpen behandeld. Ook wordt in alle hoofdstukken naar wetenschappelijke publicaties gerefereerd. Deze “hoe en waarom” gids voor deeltjestherapie voldoet niet alleen volledig aan de behoeften van radiotherapeuten, maar is ook waardevol voor klinisch fysici, treatment planners en radiotherapeutisch laboranten.