Eerste hoogleraar met leerstoel protonentherapie aangesteld