UMC Groningen Proton Therapy Centre

UMC Groningen

Proton Therapy Centre

Video - Proton Therapy at the UMCG

Het UMCG is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat naast de huidige geavanceerde (fotonen) bestralingstechnieken ook protonentherapie gaat aanbieden. Bij enkele patiënten, waarbij het risico op bijwerkingen ondanks de moderne bestralingstechnieken met fotonen nog verhoogd is, kan door het gebruik van protonen de hoeveelheid straling op gezonde organen worden verlaagd. Om te beoordelen of een patiënt voordelen van bestraling met protonen kan verwachten worden er twee bestralingsplannen gemaakt: één met protonen en één met fotonen.